بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به منظور برنامه ریزی امور مربوط به مسکن روستایی، نیازمند آمار و اطلاعات دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با ویژگ یهای خاص مسکن روستایی و برخي ویژگ یهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با سکونت آبادی های کشور است. با توجه به فقدان آمار تخصصی و رسمی در حوزه مسکن روستایی در کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال 1382 اقدام به تعریف و اجرای طرحی با عنوان «طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی » نمود که با هدف بروزرسانی، تکرار آن را در فواصل زمانی 5 ساله در دستور کار خود قرار داده است.
1397/08/07
با عنایت به اهمیت فراوان چالشهای ایمنی، بهداشت و محیط‌ زیست (HSE)، سومین کنفرانس ملی "مدیریت کلانشهرها" با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تاریخ 7 و 8 آذرماه 1396 با حمایت سازمانهای دولتی، سازمان‌های خصوصی و دانشگاه‌های کشور در تهران برگزار میگردد. سومين كنفرانس ملي "مديريت كلانشهرها" با رويكرد ايمني، بهداشت و محيط زيست سومين کنفرانس ملی "مديريت کلانشهرها" با رويکرد ، (HSE) با عنايت به اهميت فراوان چالشهای ايمنی، بهداشت و محيط زيست ايمنی، بهداشت و محيط زيست در تاريخ ٧ و ٨ آذرماه ١٣٩٦ با حمايت سازمانهای دولتی، سازمانهای خصوصی و دانشگاههای کشور در تهران برگزار ميگردد. معرفی کنفرانس حيات شهری، زندگی در شهرها همواره با مخاطرات، آسيبها و تهديدهايی برای شهروندان همراه است که بخش عمدهی اين مخاطرات به چگونگی جريان کار و فعاليت در سطح شهر، عدم هماهنگیها و وقايع و آسيبهای حاصل از آن مربوط میشود. به اين سبب امروزه مديريت و کنترل ايمنی فعاليتها و نيز عوامل آسيبزای دفعی و مستمر در مقياس جزئی و کلی در تمام ابعاد شهری و فضاهای عمومی، مقوله بسيار بااهميتی در مديريت شهری است. مجالیست برای تحليل جنبهها و مسائل جاری در مديريت شهری HSE" سومين کنفرانس ملی "مديريت کلانشهرها با رويکرد از جنبه ايمنی و سلامت شهروندان در ابعاد سکونت و اشتغال. بهبيانديگر گستره مباحث اين کنفرانس به کليه فعاليتهای درون شهرها و کلانشهرها در سطوح فردی و عمومی و همچنين دولتی و خصوصی میپردازد. اميد است اين کنفرانس با بهرهگيری از نظر پژوهشگران دانشگاهی و مديران، اساتيد و صاحبنظران و نيز متخصصان و کارشناسان دستاندرکار دولتی و خصوصی، فرصتی مناسب برای بحث و بسط مباحث اين عرصه و پيوند ميان دانش نظری و ملاحظات عملی را فراهم آورد. محورهای همايش در سه سطح شامل حوزههای ذيل میباشد: ١مباحث نظری، آموزش و سياستگذاری - ٢حوزه نظارت و ارزيابی - ٣حوزه مديريت و اجرا - محورهای کنفرانس کارکردهای شهری ذيل هر حوزه به شرح زير است: ١. مباحث نظری، آموزش و سياستگذاری HSE - تحليل و ارزيابی سياستهای کلان مديريت شهری در حوزه در نهادهای مرتبط با امور شهری HSE - تحليل و آسيبشناسی روندهای سياستگذاری و آييننامههای در مشاغل، صنايع HSE - تحليل و ارزيابی مقررات در ارتباط با نيازهای اجرايی درحوزه شهری HSE - مسائل آموزش دانشگاهی در حوزه HSE - نقش آموزش شهروندی دررعايت اصول و طرحهای توسعه پايدار شهری HSE - نظام مديريت مسائل و حقوق شهروندی ،HSE - مديريت - فرهنگ عمومی و نقش آن در پذيرش لزوم رعايت استانداردهای ايمنی و بهداشت کار HSE - تأثيرات و ملاحظات عوامل اقليمی ,آب و هوايی در مديريت HSE - نقش بيمه در تحقق سياستهای ٢. نظارت و ارزيابی در کليه سطوح و زمينههای مرتبط با فعاليتها و طرحهای شهری HSE - ملاحظات ارزيابی و نظارت در مشاغل و کاربریهای شهری HSE - تحليل و آسيبشناسی روند عملی نظارت بر اعمال آييننامههای - ارزيابی آسيبها ، مخاطرات و ريسک فعاليتهای شهری در شرايط شرايط بحران - ملاحظات ارزيابی بهداشت کار و محيط و ايمنی در ساخت و ساز شهری در مديريت شهری با هدف بازنگری در قوانين و مقررات HSE - ارزيابی و سنجش تحققپذيری ٣. مديريت و اجرا در سطوح کاربردی و انواع فعاليتها و پروژههای شهری HSE - تحليل و آسيبشناسی روندهای اجرايی در مديريت شهری HSE - مسائل اجرايی، ضرورتها و عناصر سيستم و جايگاه آن در سلامت شهری HSE - ملاحظات آموزش عملی و کاربردی HSE - بهرهوری و مديريت بهينه شهری و ملاحظات - مسائل ايمنی، بهداشت و محيط زيست در ارتباط با آب و فاضلاب - مسائل ايمنی، بهداشت و محيط زيست در ارتباط با برق - مسائل ايمنی، بهداشت و محيط زيست در ارتباط با نفت، گاز و پتروشيمی در ارتباط با حملونقل شهری و ارتقاء فرهنگ ايمنی ترافيک شهری HSE - ملاحظات در پروژههای مقاومسازی و بهسازی لرزهای HSE - شيوههای اجرای - کاربرد تجهيزات و شيوههای نوين در ايمنی ، بهداشت کار پروژههای شهری به منظور ترويج، آموزش، نظارت و HSE - نقش و کارکرد تشکلهای صنفی و حرفهای غير دولتی در تحقق مشارکت در آن HSE - آسيب شناسی نقشو عملکرد بيمه در تحقق برچسبها : کنفرانس-ملی-مديريت-کلانشهرها
1397/07/23
یاد بود زلزله ارسباران 21مرداد 1391 یادآور دو زلزله دلخراش با شدت 6 و 6.2 درجه در مقیاس امواج درونی زمین( ریشتر) است که مناطق وسیعی از شمال آذربایجان شرقی شامل شهرستان های اهر، ورزقان ، هریس و بخش هایی از تبریز را لرزاند و منجر به وارد آمدن آسیب ها و خسارات فراوان و جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان گردید که بازخوانی این حوادث ضرورت توجه به ساخت و ساز مقاوم در مناطق لرزه خیز را گوشزد می نماید. ​               در راستای کاهش آسیب پذیری ساختمانها در برابر زلزله ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با همکاری وزارت راه و شهرسازی ، دانشگاهها و نهادهای علمی و اجرایی استان و کشور با رویکردی نو و کاربردی و در جهت آشنایی کارشناسان و متخصصین منطقه ای و کشوری با آخرین فناوری های رایج در عرصه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ، تصمیم به برگزاری کنفرانس ملی ساخت و ساز مقاوم در مناطق لرزه خیز ( یادبود زلزله ارسباران) در تاریخ های 20 و 21 مرداد ماه 1396 در محل تالار وحدت دانشگاه تبریز گرفته است.       اهداف برگزاری کنفرانس       • پیش بینی برنامه ریزی و پیشگیری از خطرات ناشی از وقوع زلزله و بحران های مرتبط       • ایجاد تعامل و درک مشترک مابین جامعه متخصصین ، کارشناسان و مدیران منطقه ای درخصوص طراحی و اجرای سیاست ها ، استفاده از پتانسیل ها و تکنولوژی های مهندسی در راستای ارتقاء سطح ایمنی و آمادگی در ساختمانها و شریانهای حیاتی در مواجهه با زلزله       • به اشتراک گذاری رهیافت های علمی و تحقیقاتی در راستای معرفی پتانسیل های موجود و کسب تکنولوژی های و دانش روز امر مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای       • توسعه و تقویت زیرساختهای شهری با تقویت و ارتقاء سطح ایمنی و سازه ای در ساختمانهای حساس ، مدارس و بیمارستانها ، پل ها و شریانهای حیاتی ، ساختمانهای اداری و دولتی به عنوان یک انسجام مابین رشد و توسعه شهری و توسعه پایدار       • تطبیق و بروز رسانی آیین نامه ها و انتشارات فنی با استفاده ار دانش فنی داخلی و استفاده از تجربیات موفق جهانی و آیین نامه های بین المللی در کشورهای صاحب تکنولوژی       • بسترهای مناسب و سیاستگذاری درخصوص ورود تکنولوژی های نوین             محورهای کنفرانس       • خطرپذیری و تحلیل خطر زلزله       • لرزه خیزی و تکتونیک       • ژئوتکنیک لرزه ای       • زلزله شناسی با محوریت گسل های منطقه آذربایجان       • مدیریت بحران  ، HSE پدافند غیرعامل و مدیریت زیرساخت های شهری در مقابل زلزله       • ارزیابی آسیب پذیری ، مقاوم سازی و بهسازی سازه ها       • مصالح نوین ، فناوری های جدید و صنعتی سازی سازه های مقاوم لرزه ای       • طراحی لرزه ای سازه ها به روش عملکردی       • تجارب و آموزه های علمی و اجتماعی از زلزله دوگانه اهر- ورزقان         فراخوان مقاله       ISC        کمیته علمی کنفرانس از کلیه پژوهشگران و متخصصان علاقمند به زمینه های موضوعی کنفرانس دعوت می نماید مقالات خود را که حاوی آخرین دستاوردهای علمی است با توجه به تاریخ های مهم به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.       کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ثبت و نمایه می گردد.       مقالات باید شامل دستاوردهای جدید پیرامون محورهای کنفرانس بوده و قبلاً منتشر نشده باشند.       • مقالات باید مطابق با دستورالعمل نگارش مقالات که در سایت کنفرانس درج گردیده است ، تهیه و تنظیم شوند.       ارسال مقالات تنها از طریق سایت کنفرانس امکانپذیر بوده و پژوهشگران بایستی پس از نام نویسی از بخش " ثبت نام " و  ورود به سیستم از طریق پنل کاربری نسبت به ارسال مقالات اقدام نمایند.        فقط مقالات ارائه شده بصورت شفاهی با پوستر ، در لوح کنفرانس فشرده کنفرانس ، منتشر می گردد.       تاریخ های مهم       • آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 تیرماه 96       • اعلام نتایج داوری اصل مقالات : 24 تیر ماه 96       • آخرین مهلت ثبت نام نویسندگان و ارسال نسخه نهایی مقالات : 4 مرداد ماه 94       • زمان برگزاری کنفرانس: 20 و 21 مرداد ماه 96       تعرفه های ثبت نام       ثبت نام با مقاله 250 هزار تومان       ثبت نام آزاد 350 هزار تومان       ثبت نام دانشجویان 150 هزار تومان       ثبت نام مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی 150 هزار تومان                                       
1396/05/16
تازه های کتاب
تازه مقاله
گزارشات آمارگیری
جستجو
پیوندها
ضمیمه ها
  
  
موضوع
  
  
  
  
  
  
  
  
ضمیمه
  
مسکن شهری, مسکن روستایی, معماری, کشاورزی و امور دامیبنیاد مسکن انقلاب اسلامی1400مهندسین مشاور طرح و منظرفارسی1400/08/29
ضمیمه
  
مسکن روستایی, سوانح طبیعی, بازسازی و بهسازیبنیاد مسکن انقلاب اسلامی1399معاونت بازسازی و مسکن روستاییفارسی1399/11/26
ضمیمه
  
مسکن روستاییبنیاد مسکن انقلاب اسلامی1398شرکت مهندسین مشاور آماراندیشان فرازفارسی1399/11/19
ضمیمه
  
مسکن روستاییمعاونت امور بازسازی و مسکن روستایی - مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی1395دکتر گرکانی - مهندس خدابخشفارسی1399/07/05
ضمیمه
  
مسکن روستاییمعاونت امور بازسازی و مسکن روستایی - مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی1399مهندس علی رضا فرتاش -دکتر صدریافارسی1399/07/05
ضمیمه
  
مسکن روستاییمعاونت امور بازسازی و مسکن روستایی - مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی1398دکتر دیواندری و دکتر داناییفارسی1399/07/02
ضمیمه
  
مسکن روستایی, مسکن و ساختمان, انرژی،عایق کاری،پوسته ساختمان های روستاییمعاونت اموربازسازی و مسکن روستایی،دفتر مطالعات و تحقیقات1396بهروز محمدکاری، مهدیه آب روشفارسیRecBo000211397/02/09
ضمیمه
  
مسکن روستایی, گونه شناسی، استان یزدمعاونت امور بازسازی و مسکن روستای، دفتر مطالعات و تحقیقات1396بهروز محمدکاری، سعید امینینان، سیده صدیقه روحانیفارسیRecBo000221397/02/09
ضمیمه
  
مسکن روستاییمعاونت امور بازسازی و مسکن روستایی1395سید امیرحسین گرکانی ، بهروز جانی پور ، سعید امینیانفارسیRecBo000201396/05/07
ضمیمه
  
مسکن روستاییمعاونت امور بازسازی و مسکن روستایی1395محمدرضا خدادی ، سید امیر حسین گرکانی ، جواد کریمیان اقبالفارسیRecBo000191396/05/03
ضمیمه
  
مسکن روستاییمعاونت امور بازسازی و مسکن روستایی1395محسن سرتیپی پورفارسیRecBo000181396/05/03
ضمیمه
  
مسکن روستایی, فضاهای معیشتیمعاونت امور بازسازی و مسکن روستایی1395سیدامیرحسین گرکانی ، حسن خدابخشفارسیRecBo000171396/04/26
ضمیمه
  
پروژه های فضای سبزبنیاد مسکن1388علی اصغر هدایی - همایون صادقیفارسیRecBo000141395/07/14
ضمیمه
  
اراضی روستاییبنیاد مسکن1389محمدرشید مشیری - عباس سعیدیفارسیRecBo000151395/07/14
ضمیمه
  
مسکن روستاییبنیاد مسکن1387مجتبی بدیعیفارسیRecBo000161395/07/14
ضمیمه
  
جمع آوری و هدایت آبهای سطحیبنیاد مسکن1390مجتبی بدیعیفارسیRecBo000131395/07/13
ضمیمه
  
بافت روستاییبنیاد مسکن0000رضااحمدیان - حمید محمدی ماکرانیفارسیRecBo000081395/07/06
ضمیمه
  
روستاهای در حال گذاربنیاد مسکن1391دکتر علی عسگریفارسیRecBo000091395/07/06
ضمیمه
  
مکان یابی و استقرار روستاهای جدیدبنیاد مسکن1388دکتر عباس سعیدی - صدیقه حسینی حاصلفارسیRecBo000101395/07/06
ضمیمه
  
توسعه کالبدی سکونتگاههای روستاییبنیاد مسکن1389مهدی پورطاهری - عبدالرضارکن الدین افتخاری - سید علی بدریفارسیRecBo000111395/07/06
ضمیمه
  
گردشگری روستاییبنیاد مسکن1388ایرج قاسمی فارسیRecBo000121395/07/06
ضمیمه
  
روستاانتشارات شهیدی1388دکتر عباس سعیدیفارسیRecBo000071395/06/23
ضمیمه
  
مسکن روستاییبنیاد مسکن انقلاب اسلامی1391عباس ترکاشوندفارسیRecBo000021395/04/02
ضمیمه
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1391عباس ترکاشوند، غرال راهبفارسیRecBo000031395/04/02
ضمیمه
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1391عباس ترکاشوند، غرال راهبفارسیRecBo000041395/04/02
ضمیمه
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1391عباس ترکاشوند، غرال راهبفارسیRecBo000051395/04/02
ضمیمه
  
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران1390سعید امینیان، بهروز جانی پور، ثریا سهرابیفارسیRecBo000061395/04/02
ضمیمه
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1389دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستاییفارسیRecBo00001
  
موضوع
  
  
  
کلمات کلیدی
  
  
اسماعیل آقایی زاده1390
مسکن ،روستا ،برنامه ریزی ، مسکن روستایی
  
محمدحسن ابراهیمی1390
سکونتگاه ، روستا ، سیاست مسکن ،الگوی سنتی
  
علی احمدی1390
شاخص های مسکن روستایی ،مسکن روستایی ، ایران
  
مرتضی اسمعیل نژاد ، علی شعاع برآبادی ، محمد اسکندری ثانی1390
دانش بومی ، بلوچستان جنوبی ، مسکن سنتی ، داز
  
محسن افشاری همتعلی کیخا1390
مسکن روستایی ، احکام ، کالبد ، رفتار
  
غلامرضا اکرمی1390
راز ، سادگی ، گل ، معماری ، روستا
  
فاطمه امین پور ، مریم خواجوی1390
روستا ، مسکن ، معیشت ، طراحی ، الگو
  
روح اله باسره ، حامد چپرلی ، عبدالحسین هاشمی1390
مسکن روستایی ، مسکن سنتی روستایی ، سکونتگاه روستایی ، دهستان سلطانعلی(گنبدکاووس)
  
علی باغانی1390
مساکن روستایی ، گیلان ، معماری  برونگرا ، الگوی بناهای روستایی
  
حسین بحرینی ، شهرزاد پرتو ، کامیار پالیزی1390
سکونتگاه پایدار ، الگوی دهکده شهری ، مسکن پایدار روستایی ، روستای جواهر ده
  
حسن بخشی زاده1390
مسکن روستایی ، مدیریت روستایی ، سازمان های متولی مسکن روستایی
  
دیپندرا پراشاد1390
بومی ، پایداری ، ساختمان سازی مدرن ، ساخت و ساز پایدار ، مسکن
  
محبوبه پوراحمدی ، محمدحسین آیت اللهی1390
بادگیر ، کالبد ، عملکرد ، سرمایش
  
حسنیه سادات حسینی زهرایی ، محمدتقی دشتی1390
معماری ، آسایش حرارتی ، مسکن روستایی
  
مریم حقایق1390
سکونتگاه روستایی ، اقلیم ، لار ، دبی
  
مهدیه باقری1390
مسکن، معماری، روستا
  
دکتر محمدجواد ثقفی، هدا راستگوی حقی1390
مسکن مشارکتی، مصالح بومی، فناوری های ساخت و ساز، خانه شکیلی، گالی پوش خانه
  
احمد حیدری، فرشته قدرتی، محمدصادق رضویان، اکرم بشیری، ایمان طبسی1390
بهسازی، فضا، مسکن، توسعه پایدار
  
پخشان خضرنژاد1390
توسعه پایدار، معماری پایدار، سکونتگاه پایدار روستایی، مصالح بومی
  
ریحانه دابویی مشک آبادی1390
تعاملات شهر و روستا، مساکن روستایی، تغییر مساکن، شهر و روستا
  
احمد دانایی نیا1390
نهادهای دانشگاهی، آموزش معماری روستا، برنامه ریزی راهبردی
  
احمد دانایی نیا، جواد دیواندری1390
مسکن، روستا، گونه شناسی، طراحی
  
نرگس دهقان، رزا وکیلی نژاد1390
انرژی تجدیدپذیر، سامانه ایستا، مسکن روستایی
  
هما راستگوی حقی 1390
خانه شکیلی، مصالح بومی، فناوری های ساخت و ساز، گونه پاکستان، گونه بنگلادش
  
سمیرا سرابندی کچیانی، مهدی ملکی، بهار هورتن1390
مسکن روستایی، طراحی مسکن، معماری بومی، الگوی همجواری، سیستان
  
غزال راهب1390
روستا، مسکن روستایی، مطلوبیت
  
محسن سرتیپی پور1390
ایران، مسکن روستایی، نمونه گیری، متدلوژی نمونه گیری، نگرش منطقی
  
مرجان سهیلی نیا1390
انارک، بافت، بادگیر، خشت، کویر
  
موسی شاکری، حسن وجدانی 1390
پایداری، روستا، رویین، مسکن، محیط
  
عباس شاکری زاده ابیانه، حسن میری 1390
ابیانه، کیا، خانه
1 - 30بعدی
  
  
توضیحات
آمارگیری سال 1382آمارگیری سال 1382
آمارگیری سال 1387آمارگیری سال 1387
آمارگیری سال 1392آمارگیری سال 1392
آمارگیری سال 1397آمارگیری سال 1397

        

                

 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
​پیوندهای عمومی ​پیوندهای داخلی ​پیوندهای مرتبط با معماری ​پیوندهای مرتبط با عمران ​وزارتخانه ها
​​​پرتال امام خمینی سایت انجمن خیرین مسکن ساز ایران ​شبکه اطلاع رسانی مسکن و ساختمان صما وبلاگ اختصاصی عمران ​وزارت راه و شهرسازی​
​پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ​وب سایت تخصصی معماری ​پایگاه اطلاع رسانی عمران وزارت علوم و تحقیقات و فناوری​
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ​​​​​​ جامعه آنلاین معماران ایران مهندسی عمران و معماری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
​پایگاه اطلاع رسانی دولت ​پایگاه اطلاع رسانی اختصاصی معماری و شهرسازی تکنولوژی عمران ​وزارت صنعت و معدن و تجارت
پایگاه اطلاع رسانی مرکزی ارتباطات مردمی​ مرکزی مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری​ مهندسی عمران و زلزله وزارت دادگستری​
​پرتال ایران مردم وبلاگ تخصصی عمران ​​​
​پیک کارآفرین ( شبکه کارآفرینی کشور ) خشت و خورشید ​​
 

 

 


 


 
​​
خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم Samix.WSP.ShowInNewsLetter.Slidshow.WebPart_Slidshow.WebPart_Slidshow, Samix.WSP.ShowInNewsLetter.Slidshow, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=73e499bbdb8bf40b پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: 5de6a4a0-89b3-90c2-fd8c-7f573521a75e.
خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم Samix.WSP.ShowInNewsLetter.Slidshow.WebPart_Slidshow.WebPart_Slidshow, Samix.WSP.ShowInNewsLetter.Slidshow, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=73e499bbdb8bf40b پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: 5de6a4a0-89b3-90c2-fd8c-7f573521a75e.